BESTILLING AV GASS: 970 90 850
 

Nærenergi AS er nå kvalifisert i Sellihca leverandørdatabasen

Det betyr at selskapet er godkjent leverandør til den nordiske energibransjen. Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

Sellihca drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles.
Nærenergis ID nr. er 115617
Les mer på www.sellihca.com
BESTE IDEEN FOR BEDRE UTNYTTELSE AV BIOGASS

Det var i 2013 at oppdragsgiver Hias IKS utlyste en noe utradisjonell offentlig anbudskonkurranse om energiutnyttelse av biogass fra avløpsslam. Nærenergi vant idékonkurransen med en løsning for å gjøre småskala oppgraderingsanlegg konkurransedyktige i markedet.
Nærenergi har nå levert løsningen - Et komplett biogass oppgraderings- og kompresjonsanlegg ved Hias IKS sitt renseanlegg på Hamar.
 
Den oppgraderte biogass er ren nok til at man kan bruke den som drivstoff
Det betyr at Hias IKS vil produsere nok drivstoff til om lag 500 biler hvert eneste år. 
Hamar Arbeiderblad har skrevet en artikkel om akkurat det anlegg som Nærenergi har levert til Hias IKS.
Les mere om Hias IKS sin nye bil som kjører på oppgradert biogass her:
http://www.h-a.no/nyheter/denne-bilen-gaar-paa-din-avforing


 

 

 

 

Nærenergi lanserer www.hotmobil.no

 


Tysk kompetanse på ferdige mobile energiløsninger. Vi kan nå tilby mobile varmesentraler fra 40 til 2.500 kW som egner seg til de forskjelligste bruksformål.
 

 Lokale og miljøvennlige energiløsninger

Nærenergi har opparbeidet seg en solid kompetanse i å utvikle effektive og kostnadsbesparende energiløsninger for bolig-, næring- og industrikunder. Vi satser på nærhet til kundene gjennom samarbeid med partnere med god lokalkunnskap og kompetanse.
Vårt fokus er å levere komplette systemer basert på miljøvennlige energiløsninger, og vi påtar oss prosjektering og bygging av nødvendig anlegg.Råtnetank for biogass - Alvim Renseanlegg, Sarpsborg


Fyllestasjon for Biogass - Lyse, Stavanger