BESTILLING AV GASS: 970 90 850
 Vårt hovedkontor har flyttet. Vi holder nå til i nye flotte lokaler i Karsten Bjelland AS sitt bygg i Aksdal Næringspark.

Vår nye besøks- og leveringsadresse er:
 

Nærenergi AS
Eikeskogvegen 22
5570 Aksdal

 
Nærenergi lanserer www.hotmobil.no


Tysk kompetanse på ferdige mobile energiløsninger. Vi kan nå tilby mobile varmesentraler fra 40 til 2.500 kW som egner seg til de forskjelligste bruksformål.
 

 Lokale og miljøvennlige energiløsninger
 

Nærenergi har opparbeidet seg en solid kompetanse i å utvikle effektive og kostnadsbesparende energiløsninger for bolig-, næring- og industrikunder. Vi satser på nærhet til kundene gjennom samarbeid med partnere med god lokalkunnskap og kompetanse.
Vårt fokus er å levere komplette systemer basert på miljøvennlige energiløsninger, og vi påtar oss prosjektering og bygging av nødvendig anlegg.Råtnetank for biogass - Alvim Renseanlegg, Sarpsborg


Fyllestasjon for Biogass - Lyse, Stavanger