BESTILLING AV GASS: 970 90 850
 

BESTE IDEEN FOR BEDRE UTNYTTELSE AV BIOGASS

Det var i 2013 at oppdragsgiver Hias IKS utlyste en noe utradisjonell offentlig anbudskonkurranse om energiutnyttelse av biogass fra avløpsslam. Nærenergi vant idékonkurransen med en løsning for å gjøre småskala oppgraderingsanlegg konkurransedyktige i markedet.
Nærenergi har nå levert løsningen - Et komplett biogass oppgraderings- og kompresjonsanlegg ved Hias IKS sitt renseanlegg på Hamar.
 


 

 

 

 

Nærenergi lanserer www.hotmobil.no

 


Tysk kompetanse på ferdige mobile energiløsninger. Vi kan nå tilby mobile varmesentraler fra 40 til 2.500 kW som egner seg til de forskjelligste bruksformål.
 

 Lokale og miljøvennlige energiløsninger

Nærenergi har opparbeidet seg en solid kompetanse i å utvikle effektive og kostnadsbesparende energiløsninger for bolig-, næring- og industrikunder. Vi satser på nærhet til kundene gjennom samarbeid med partnere med god lokalkunnskap og kompetanse.
Vårt fokus er å levere komplette systemer basert på miljøvennlige energiløsninger, og vi påtar oss prosjektering og bygging av nødvendig anlegg.Råtnetank for biogass - Alvim Renseanlegg, Sarpsborg


Fyllestasjon for Biogass - Lyse, Stavanger